Flanco Oy valmistaa erilaisia kupoleita, ristejä ja muita metallisia esineitä.
Suurimpia asiakkaita ovat Suomen ortodoksikirkot ja seurakunnat.
FLANCO OY, 0400 734 915